Taksering

Magnus Nedregård kan gi en muntlig verdivurdering, og i mange tilfeller skriftlige takster for instrumenter opp til ca en million kroner. Instrumenter som antas å være mere verd eller som vi er usikre på vil videresendes til spesialiserte takstmenn i utlandet. 

Nedregård kan også bekrefte utenlandske takster for norske forsikringsselskaper, (som i noen tilfeller ikke godtar utenlandske takstpapirer uten bekreftelse fra norsk fagmann). 

Det er nødvendig at du tar med instrumentet til verkstedet. Minsteprisen for taksering av instrumenter i verkstedet er kr 950.

Enkel verdivurdering via e-post, ved arv, kjøp og salg:

Det er svært mange som kun trenger å avgjøre om et instrument har noen særlig verdi i det hele tatt eller ikke, f.eks. i forbindelse med arv eller kjøp og salg av enklere instrumenter. Vi har ikke mulighet til å ta imot alle disse instrumentene i verkstedet, men det er i de fleste tilfeller mulig å gjøre en fullgod vurdering ut i fra fotografier via epost til magnus@nedregard.net  Dette forutsetter at du sender gode nok bilder og at vi tar forbehold om at  vurdering kun ut i fra bilder har sine begrensninger. Dersom ditt instrument burde inspiseres fysisk eller det kort og godt er stor tvil om opprinnelse og verdi, vil du få beskjed om det. Erfaring tilsier imidlertid at for mange er det fullt ut tilstrekkelig med en vurdering på grunnlag av bilder, og for mange sparer dette en reise til Oslo eller en forsendelse. Enkel verdivurdering som dette koster kr 475,- og blir fakturert sammen med svar. Fotografier må i størst mulig grad være i henhold til disse rådene.

© 2016 Magnus Nedregard